Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących.

 Zadane pracę proszę odsyłać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego przedmiot lub wysyłającego dane polecenie do realizacji.

 ===ELEKTRYK I stopień===


WAŻNE INFORMACJE:

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Przedmioty:
(KLIKNIJ W NAZWĘ PRZEDMIOTU, A ZOSTANIESZ PRZEKIEROWANY NA DYSK GOOGLE)


 Przedmiot:
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Gronkiewicz Beata  e-mail:     gronkiewicz.beata@gmail.com

Przedmiot:
 - PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Jakowski Zbigniew    e-mail:            zbigniew.centrum@onet.pl
Cecelski Zygmunt e-mail   zygmunt.cecelski@onet.pl
Gronkiewicz Beata  e-mail:     gronkiewicz.beata@gmail.com

Przedmiot:

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Welenc Waldemar   e-mail:      welencwaldemar@interia.pl
Zborowski Damian   e-mai:     damianzborowski1@wp.pl
Fabisiak Zbigniew   e-mail:      ckziuzuromin@gmail.com

opiekun turnusu: Welenc Waldemar e-mail: welencwaldemar@interia.pl

pozostali nauczyciele turnusu ELEKTRYK:

Gronkiewicz B. e-mail:
gronkiewicz.beata@gmail.com

Fabisiak Z - e-mail:
ckziuzuromin@gmail.com

Welenc W  e-mail:
welencwaldemar@interia.pl

Cecelski e-mail
zygmunt.cecelski@onet.pl

Jakowski Z - e-mail:  
zbigniew.centrum@onet.pl

Zborowski D. e-mail:      
damianzborowski1@wp.pl

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone