Rekrutacja

Plakat-rekrutacja

Wniosek o przyjęcie na kurs

Wniosek o przyjęcie do branżowej II

Wniosek o przyjęcie do szkoły


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 DLA DOROSŁYCH

4 - letnie dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

 3 - letnie dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej ukończonej po 2015r.


SZKOŁA POLICEALNA 

w zawodach: 

 technik administracji – 4 semestry 

  technik BHP – 3 semestry 


Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Opiekun medyczny – 3 semestry 


NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA!!

uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych do 20 roku życia otrzymają też  300 złotych
na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start” 


 Chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę

 www.ckziuzuromin.pl lub zadzwoń do nas /23/ 657-24-18

 Nasz adres: ul. Lidzbarska 27C, 09-300 Żuromin

  Dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU

    Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do szkoły jest złożenie:

  1.  Podania o przyjęcie do szkoły (druku do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej) 
  2.  Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej lub na kurs kwalifikacyjny 
  3.  1 fotografii (podpisanej imieniem i nazwiskiem)
  4. Świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKZiU w Żurominie 

Terminy rekrutacji zasadniczej:

 od 2020 do ..............2020r.. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami

.................2020. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy CKZiU nadal dysponuje wolnymi miejscami w danej szkole lub na kursie  przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Terminy rekrutacji uzupełniającej 

o od 2020 do ..............2020r. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami 

30 sierpnia 2020r. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

wnioski do pobrania w sekretariacie CKZiU lub na stornie internetowej www.ckziuzuromin.pl 

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone