• Aktualności

  • INFORMACJA (29.03.2021r.) --- WAŻNE-

   29 marca 2021
   Posiedzenie rady pedagogicznej

   Aktualne obostrzenia, które wprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki:
   Zawiesza pracę stacjonarną do 11 kwietnia. Praktyczna nauka zawodu tylko zdalnie.

   Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

   Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

   Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

   Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

   Podstawa prawna:

   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   Z poważaniem Dyrektor CKZiU/ Administrator

  • Posiedzenie rady pedagogicznej

   25 styczeń 2021
   Posiedzenie rady pedagogicznej

   Dyrektor CKZiU w Żurominie zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej CKU – Szkoły Zaoczne w dniu 29.01.2021 o godzinie 14:00. Posiedzenie rady obędzie się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  • TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLAS II LOA, II LOB, II P

   24 styczeń 2021
   Podziękowanie

   Egzaminy semestralne odbywają się w formie zdalnej w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Nauczyciele są zobowiązani przekazać do sekretariatu CKZiU protokoły z egzaminów do dnia 29.01.2021r. do godziny 14:00. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.01.2021r.

  • Podziękowanie

   18 grudzień 2020
   Podziękowanie

   Słuchacze klasy IIB Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zorganizowali zbiórkę, w ramach której...

  • Informacja

   2 listopad 2020

   Informacja do nauczycieli prowadzących naukę zdalną na turnusach/ kursach dokształcania zawodowego(w terminie listopad 2020), proszeni są o zgłoszenie do sekretariatu szkoły CKZiU Żuromin...

  • Infomacja

   2 listopad 2020

   Proszę wypełnić i dostarczyć do CKZiU polecenie pracy zdalnej. Aby ograniczyć ilość osób w sekretariacie CKZiU proszę, aby wypełniony dokument zostawić w skrzyni na dokumenty znajdującej się w holu głównym....

  • Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

   2 listopad 2020

   Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.....

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone