• Aktualności

  • Rekrutacja do bezpłatnych szkół zaocznych

   3 lipca 2021
  • TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

   17 maja 2021
   Posiedzenie rady pedagogicznej

   DLA KLAS III LOA, II LOB, II PL


   II PL

   Przedmiot

   Egzamin pisemny

   Egzamin ustny

   Język angielski

   26.06.2021

   27.05.2021

   Podstawy prawa cywilnego

   27.05.2021

   28.05.2021

   Podstawy prawa pracy

    

   28.05.2021

   Postępowanie w administracji

   28.05.2021

   26.05.2021

   Podstawy prawa administracyjnego

    

   26.05.2021

   Podstawy prawa finansowego

    

   26.05.2021

   Organizacja pracy biurowej

    

   27.05.2021

   Pracownia pracy biurowej

    

   27.05.2021


   III LO A

   Przedmiot

   Egzamin pisemny

   Egzamin ustny

   Język polski

   26.05.2021

   27.05.2021

   Matematyka

   26.05.2021

   27.05.2021

   Język angielski

   27.05.2021

   26.05.2021

   Przyroda

    

   27.05.2021

   Historia

    

   26.05.2021


   II LO B

   Przedmiot

   Egzamin pisemny

   Egzamin ustny

   Język polski

   24.05.2021

   25.05.2021

   Język niemiecki

   24.05.2021

   25.05.2021

   Matematyka

   25.05.2021

   24.05.2021

   Przyroda

    

   25.05.2021

   Historia

    

   24.05.2021

  • INFORMACJA (29.03.2021r.) --- WAŻNE-

   29 marca 2021
   Posiedzenie rady pedagogicznej

   Aktualne obostrzenia, które wprowadza Ministerstwo Edukacji i Nauki:
   Zawiesza pracę stacjonarną do 11 kwietnia. Praktyczna nauka zawodu tylko zdalnie.

   Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

   Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

   Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

   Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

   Podstawa prawna:

   Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   Z poważaniem Dyrektor CKZiU/ Administrator

  • Posiedzenie rady pedagogicznej

   25 styczeń 2021
   Posiedzenie rady pedagogicznej

   Dyrektor CKZiU w Żurominie zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej CKU – Szkoły Zaoczne w dniu 29.01.2021 o godzinie 14:00. Posiedzenie rady obędzie się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  • TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLAS II LOA, II LOB, II P

   24 styczeń 2021
   Podziękowanie

   Egzaminy semestralne odbywają się w formie zdalnej w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Nauczyciele są zobowiązani przekazać do sekretariatu CKZiU protokoły z egzaminów do dnia 29.01.2021r. do godziny 14:00. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.01.2021r.

  • Podziękowanie

   18 grudzień 2020
   Podziękowanie

   Słuchacze klasy IIB Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zorganizowali zbiórkę, w ramach której...

  • Informacja

   2 listopad 2020

   Informacja do nauczycieli prowadzących naukę zdalną na turnusach/ kursach dokształcania zawodowego(w terminie listopad 2020), proszeni są o zgłoszenie do sekretariatu szkoły CKZiU Żuromin...

  • Infomacja

   2 listopad 2020

   Proszę wypełnić i dostarczyć do CKZiU polecenie pracy zdalnej. Aby ograniczyć ilość osób w sekretariacie CKZiU proszę, aby wypełniony dokument zostawić w skrzyni na dokumenty znajdującej się w holu głównym....

  • Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

   2 listopad 2020

   Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.....

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone