Szkoły zaoczne

Zdalne lekcje:

Szkoły zaoczne dla dorosłych w CKZiU Żuromin

Wszystkie pliki zostały przeniesione na platformę DYSK GOOGLE.


II LO A / sem IV – Liceum Ogólnokształcące

Przejdź i pobierz materiały.


II LO B – Liceum Ogólnokształcące

Przejdź i pobierz materiały.


II PL ADM - Szkoła policealna Technik administracji

Przejdź i pobierz materiały.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone