Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących.

 Zadane pracę proszę odsyłać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego przedmiot lub wysyłającego dane polecenie do realizacji.

===SPRZEDAWCA===

opiekun turnusu: RENATA SĘKOWSKA- e-mail:  sekowskar805@gmail.com

Kliknij w nazwę przedmiotu lub nazwisko nauczyciela wtedy zostaniesz przekierowany na Dysk GOOGLE, czyli dysk wymiany plików

Przedmiot

nauczyciel

Liczba godzin

e-mail

Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu

Magdalena Radzimska

16

mradzimska08@wp.pl

Właściwości towarów

Maria Skolmowska-Karpińska

24

zdalne.nauczanie@adres.pl

Andrzej Kasiński

24

lemmak1@o2.pl

 

Organizowanie sprzedaży towarów

Renata Sękowska

24

sekowskar805@gmail.com

Ewa Pietrzak

24

pietrzak1@op.pl

Mariola Cześnik

24

rczesnik@wp.pl

 

WAŻNE INFORMACJE:

Informacja dla uczniów i rodziców Kursu/ turnusu SPRZEDAWCA III STOPIEŃ:

- czas trwania:  01.03.2021 do 26.03.2021

opiekun turnusu/ Wychowawca  Renata Sękowska

przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 --- ważne ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści  zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do  nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.

Przedmioty:

 

Przedmiot

nauczyciel

Liczba godzin

e-mail

Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu

Magdalena Radzimska

16

mradzimska08@wp.pl

Właściwości towarów

Maria Skolmowska-Karpińska

24

zdalne.nauczanie@adres.pl

Andrzej Kasiński

24

lemmak1@o2.pl

 

Organizowanie sprzedaży towarów

Renata Sękowska

24

sekowskar805@gmail.com

Ewa Pietrzak

24

pietrzak1@op.pl

Mariola Cześnik

24

rczesnik@wp.pl

Kliknij, aby przejść na dysk google i zapoznać się z materiałami zamieszczonymi przez prowadzących.

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone