Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących.

Zadane pracę proszę odsyłać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego przedmiot.

 === MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

I stopień ===

- czas trwania: 07.04.2021r. - 30.04.2021r.

opiekun turnusu:  Zbigniew Jakowski
e-mail: zbigniew.centrum@onet.pl

WAŻNE INFORMACJE:

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Przedmioty:
(KLIKNIJ W NAZWĘ PRZEDMIOTU, A ZOSTANIESZ PRZEKIEROWANY NA DYSK GOOGLE)


Przedmiot:
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wetmański Adam - e-mail: adamwetmanski1@wp.pl


Przedmiot:
 - PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

Zborowski Damian e-mai: damianzborowski1@wp.pl


Przedmiot:

RYSUNEK TECHNICZNY:

Watkowski Kamil e-mail: zsz.zuromin@gmail.com


Przedmiot:

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

Jakowski Zbigniew e-mail: zbigniew.centrum@onet.pl

Smoliński Wojciech - e-mail jupiter@op.pl


Przedmiot:

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA:

 

Pawłowski W. - e-mail: pawlosszkola@wp.pl

 


opiekun turnusu:  Zbigniew Jakowski

e-mail: zbigniew.centrum@onet.pl

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone