Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących.

 Zadane pracę proszę odsyłać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego przedmiot lub wysyłającego dane polecenie do realizacji.

===ELEKTRONIK I STOPIEŃ===

- czas trwania: 01.03.2021r. - 26.03.2021r.
opiekun turnusu: Zbigniew Fabisiak, E-MAIL-    ckziuzuromin@gmail.com

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 --- ważne ---

Na zadania, prace domowe lub inne treści zadane przez nauczycieli danych przedmiotów proszę odpowiadać bezpośrednio do nauczyciela na jeden z poniższych e-maili.


Przedmioty na turnusie ELEKTRONIK I STOPIEŃ:
Przedmioty:

(KLIKNIJ W NAZWĘ PRZEDMIOTU, A ZOSTANIESZ PRZEKIEROWANY NA DYSK GOOGLE)


 Przedmiot:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wetmański A. - e-mail:        adamwetmanski1@wp.pl


Przedmiot:
ELEKTROTECHNIKA
Pawłowski W. - e-mail:        pawlosszkola@wp.pl

Watkowski K    e-mail:            zsz.zuromin@gmail.com

Wetmański A. - e-mail:        adamwetmanski1@wp.pl
Fabisiak Z - e-mail:       ckziuzuromin@gmail.com


Przedmiot:

UKŁADY CYFROWE:

 Głowacki Ł. e-mail:         lukaszglowacki004@gmail.com

Fabisiak Z - e-mail:       ckziuzuromin@gmail.com


Przedmiot:

URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRONICZNE

Smoliński W - e-mail:           jupiter@op.pl

Fabisiak Z - e-mail:        ckziuzuromin@gmail.com


Pozostali nauczyciele turnusu mechanik pojazdów samochodowych:

Wetmański A. - e-mail:        adamwetmanski1@wp.pl

Smolinski W - e-mail:          jupiter@op.pl

Pawłowski W. - e-mail:        pawlosszkola@wp.pl

Watkowski K e-mail:           zsz.zuromin@gmail.com

Fabisiak Z - e-mail:       ckziuzuromin@gmail.com

Głowacki Ł. e-mail:        lukaszglowacki004@gmail.com

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone