Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących.

 Zadane pracę proszę odsyłać bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego przedmiot.

=== ELEKTROMECHANIK I stopień ===

\- czas trwania: 07.04.2021r. - 30.04.2021r.
opiekun turnusu:  Welenc Waldemar
e-mail: welencwaldemar@interia.pl

WAŻNE INFORMACJE:

Przejście na tryb zdalny według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Przedmioty:
(KLIKNIJ W NAZWĘ PRZEDMIOTU, A ZOSTANIESZ PRZEKIEROWANY NA DYSK GOOGLE)


 Przedmiot:
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Gronkiewicz Beata e-mail: gronkiewicz.beata@gmail.com


Przedmiot:
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTROTECHNIKA

Cecelski Zygmunt e-mail:  zygmunt.cecelski@onet.pl

 Głowacki Łukasz. e-mail: lukaszglowacki004@gmail.com

Gronkiewicz Beata e-mail: gronkiewicz.beata@gmail.com

Welenc Waldemar e-mail: welencwaldemar@interia.pl


Przedmiot:

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN:

Fabisiak Zbigniew e-mail: ckziuzuromin@gmail.com


opiekun turnusu: Welenc Waldemar
e-mail: welencwaldemar@interia.pl

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone