TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA KLAS III LOA, II LOB, II PL


II PL

Przedmiot

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język angielski

26.06.2021

27.05.2021

Podstawy prawa cywilnego

27.05.2021

28.05.2021

Podstawy prawa pracy

 

28.05.2021

Postępowanie w administracji

28.05.2021

26.05.2021

Podstawy prawa administracyjnego

 

26.05.2021

Podstawy prawa finansowego

 

26.05.2021

Organizacja pracy biurowej

 

27.05.2021

Pracownia pracy biurowej

 

27.05.2021


III LO A

Przedmiot

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

26.05.2021

27.05.2021

Matematyka

26.05.2021

27.05.2021

Język angielski

27.05.2021

26.05.2021

Przyroda

 

27.05.2021

Historia

 

26.05.2021


II LO B

Przedmiot

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Język polski

24.05.2021

25.05.2021

Język niemiecki

24.05.2021

25.05.2021

Matematyka

25.05.2021

24.05.2021

Przyroda

 

25.05.2021

Historia

 

24.05.2021

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone