TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLAS II LOA, II LOB, II PL

Egzaminy semestralne odbywają się w formie zdalnej w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów.

Nauczyciele są zobowiązani przekazać do sekretariatu CKZiU protokoły z egzaminów do dnia 29.01.2021r. do godziny 14:00

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.01.2021r.

forma oraz godzina posiedzenia zostaną przekazane w następnym komunikacie. 

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA KLAS II LOA, II LOB, II PL

II PL

Przedmiot

Data egzaminu

Organizacja pracy biurowej

25.01.2021

Pracownia pracy biurowej

25.01.2021

Podstawy prawa cywilnego

26.01.2021

Podstawy prawa pracy

26.01.2021

Podstawy prawa administracyjnego

27.01.2021

Postępowanie w administracji

27.01.2021

Podstawy prawa finansowego

28.01.2021

Język angielski

28.01.2021

II LO A

II LO B

Przedmiot

Data egzaminu

Przedmiot

Data egzaminu

Język polski

25.01.2021

Język polski

25.01.2021

Matematyka

25.01.2021

Język niemiecki

25.01.2021

Język angielski

26.01.2021

Matematyka

26.01.2021

Przyroda

26.01.2021

Przyroda

26.01.2021

Historia

27.01.2021

Historia

27.01.2021

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone