Plany zajęć - SEMESTR II ZJAZD XI 21-22.05.2021r.

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

21.05.2021

piątek

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

2

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

3

Historia

Język polski

Pracownia pracy biurowej

4

Historia

Język niemiecki I

Pracownia pracy biurowej

5

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa finansowego 

6

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa finansowego 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

22.05.2021

Sobota

Przyroda 

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

2

Przyroda 

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

3

Przyroda 

Historia

Podstawy prawa pracy

4

Język polski

Historia

Podstawy prawa pracy

5

Język polski

Przyroda 

Podstawy prawa pracy

6

Język polski

Przyroda 

Podstawy prawa pracy

7

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

8

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

Język angielski

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10

   

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone