Plany zajęć - SEMESTR II ZJAZD V 05-06.03.2021r.

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

05.03.2021

piątek

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

2

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

3

Matematyka

Język polski

Pracownia pracy biurowej

4

Język polski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

5

Język polski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

6

Język polski

Język niemiecki I

Postepowanie w administracji

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

06.03.2021

Sobota

Język angielski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

Język angielski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

Język angielski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

Matematyka

Matematyka

Podstawy prawa pracy

5

Matematyka

Historia

Podstawy prawa pracy

6

Matematyka

Historia

Podstawy prawa pracy

7

Matematyka

Historia

Postepowanie w administracji

8

Historia

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

9

Historia

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

10

Historia

Język niemiecki II

Postepowanie w administracji

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone