Plany zajęć - SEMESTR II ZJAZD IV 26-27.02.2021r.

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

26.02.2021

piątek

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

Matematyka

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego 

5

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego 

6

Język polski

Język polski

Podstawy prawa administracyjnego 

Lp.

Data/przedmiot

III LOA /sem V

II LOB

II PL ADM

1

27.02.2021

Sobota

Język polski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

2

Język polski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

3

Język polski

Matematyka

Pracownia pracy biurowej

4

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

5

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

6

Matematyka

Historia

Podstawy prawa cywilnego

7

Historia

Historia

Postepowanie w administracji

8

Historia

Przyroda

Postepowanie w administracji

9

Historia

Przyroda

Postepowanie w administracji

10

Historia

Przyroda

Postepowanie w administracji

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone