Plany zajęć - SEMESTR I ZJAZD XI 22-23.01.2021r.

Egzaminy semestralne w szkołach zaocznych odbędą się w formie zdalnej ustalonej przez nauczyciela przedmiotu w dniach od 25.01.2021r. do 28.01.20201r.

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

22.01.2021

piątek

Język polski

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

2

Język polski

Matematyka

Organizacja pracy biurowej

3

Język polski

Język niemiecki I

Organizacja pracy biurowej

4

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

5

Historia

Język niemiecki I

Podstawy prawa administracyjnego 

6

Historia

 

Podstawy prawa administracyjnego 

Lp.

Data/przedmiot

II LOA /sem IV

II LOB

II PL ADM

1

23.01.2021

Sobota

Historia

Język polski

Język angielski

2

Historia

Język polski

Język angielski

3

Język angielski

Język polski

Podstawy prawa pracy

4

Język angielski

Język polski

Podstawy prawa pracy

5

Język angielski

Przyroda

Podstawy prawa pracy

6

Przyroda

Przyroda

Podstawy prawa cywilnego

7

Przyroda

Język niemiecki II

Podstawy prawa cywilnego

8

Matematyka

Język niemiecki II

Podstawy prawa cywilnego

9

Matematyka

Język niemiecki II

Pracownia pracy biurowej

10

Matematyka

 

Pracownia pracy biurowej

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone