Plany zajęć - SEMESTR I ZJAZD II 24-25.09.2021r.

UWAGA: Istotna zmiana planu zajęć dla klasy III LOA.

24.09.2021

piątek

Lp.

III LOA

III LOB

1

Matematyka

Historia

2

Matematyka

Historia

3

Matematyka

Historia

4

Język angielski

Język polski

5

Język angielski

Język polski

6

Język angielski

Język polski

25.09.2021

Sobota

Lp.

III LOA

III LOB

1

Historia

Matematyka

2

Historia

Matematyka

3

Historia

Matematyka

4

Historia

Matematyka

5

Język polski

6

Język polski

7

Język polski

8

Język niemiecki II

9

Język niemiecki II

10

Język niemiecki II

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone