Plany zajęć - SEMESTR I ZJAZD I 10-11.09.2021

10.09.2021

piątek

Lp.

III LOA

III LOB

1

Matematyka

Matematyka

2

Matematyka

Matematyka

3

Matematyka

Matematyka

4

Język polski

Język polski

5

Język polski

Język polski

6

Język polski

Język polski

11.09.2021

Sobota

Lp.

III LOA

III LOB

1

Język polski

Matematyka

2

Język polski

Matematyka

3

Język polski

Matematyka

4

Język polski

Matematyka

5

Historia

Język polski

6

Historia

Język polski

7

Historia

Język polski

8

Historia

Język niemiecki I

9

Język niemiecki I

10

Język niemiecki I

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone