Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne dla kształcenia praktycznego w CKZiU

Kliknij w odpowiedni link klasy której jesteś uczniem zapoznaj się z tematami i prześlij odpowiedzi do nauczycieli którzy poprosili o wykonanie prac, odpowiedzi na pytania, lub notatek w zeszycie. Opisy z poleceniami będą w plikach zamieszczanych przez nauczycieli:


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Przejdź i pobierz materiały.


Przejdź i pobierz materiały.


Przejdź i pobierz materiały.


Przejdź i pobierz materiały.


Przejdź i pobierz materiały.


Przejdź i pobierz materiały.


TECHNIK MECHATRONIK
Nauczyciele w kształceniu praktycznym:

Z.C. - Cecelski Z. (Dyrektor CKZiU)- email: ZYGMUNT.CECELSKI@ONET.PL
Z.J. - Jakowski Z. (Zastępca dyrektora)- e-mail: zj23@onet.pl
A.W. - Wetmański A. -e-mail: adamwetmanski1@wp.pl
T.K. - Kuberski T. - e-mail: tkuberski@wp.pl
Z.B. - Bojarski Z. - e-mail: fajnyboj@vp.pl
S.F. - Fijałkowski S.- e-mail: pracownia.fijalkowski@onet.pl
W.B. - Bukowski W. - e-mail: w.bukowskickziu@o2.pl
W.P. - Pawłowski W. - e-mail: pawlosszkola@wp.pl
Z.F. - Fabisiak Z.- e-mail: ckziuzuromin@gmail.com

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

© 2021 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Wszelkie prawa zastrzeżone